นิยม ซิตี้ ฮิลล์ รีสอร์ท ยินดีต้อนรับ

กระท่อมไม้หลังน้อยกลางหุบเขาใกล้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
จำนวนบ้านพัก : 20 หลัง มีห้องประชุมสัมมนา
ห้องพัดลม 2 ท่าน ราคา : 1,600.- บาท รวมอาหารเช้า

ห้องแอร์ 2 ท่าน ราคา : 1,800.- บาท รวมอาหารเช้า

เสริมท่านละ 300.- บาท

ภาพบรรยากาศ
แบบบ้านและราคา